Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

SMFD

Fire Damper τύπου μονόφυλλο

Διάφραγμα πυρασφάλειας μονόφυλλο χειροκίνητο/ηλεκτροκίνητο

Διάφραγμα πυρασφάλειας 2 ωρών τύπου μονόφυλλου ορθογωνικό ή κυκλικό.

  • Πιστοποίηση CE κατά EN 15650, εργαστηριακές δοκιμές κατά EN1366-2
  • Κλάση πυραντίστασης EIS 120 σύμφωνα με EN13501-3
  • Διαστάσεις: 100x200 έως 1500x800 και Φ100 έως Φ800
  • Εγκατάσταση  οριζόντια ή κάθετη
  • Εύτηκτος σύνδεσμος στους 72C
  • Τρόποι λειτουργίας: Χειροκίνητο, με ηλεκτροκινητήρα ή ηλεκτρομαγνήτη

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr