Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

NRV

Βαλβίδα αντεπιστροφής για υδρόμετρα πολλαπλής ριπής

Η βαλβίδα αντεπιστροφής μπορεί να εγκασταθεί στην έξοδο του υδρόμετρου προκειμένου να αποθευχθεί η επιστροφή του νερού.

Η βαλβίδα αντεπιστροφής έχει τις παρακάτω διαστάσεις.

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm – inches)

13 – 1/2"

20 – 3/4"

25 – 1"

32 – 1" 1/4

40 – 1" 1/2

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr