Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

PIPES

Πλαστικοί σωλήνες προσωρινής εγκατάστασης

Οι πλαστικοί σωλήνες εγκαθίστανται προσωρινά στα υδρόμετρα ή στους θερμιδομετρητές μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους.

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 90°C

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DN 15

L=110 mm

Ø3/4"

DN 20

L=130 mm

Ø1"

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr