Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

RFM-BM

M-Bus εξάρτημα για υδρόμετρα GSD8-RFM και GMDX-RFM

Η χρήση του RFM-BM επιτρέπει την απευθείας σύνδεση σε ενα κεντρικό M-Bus δίκτυο, αποφεύγοντας την χρήση υδρόμετρων με εκπομπή παλμών και μετατροπέων σήματος (PadPuls M2).

Ο τύπος του εξαρτήματος M-Bus είναι RFM-MB1 και RFM-MB2 για τα υδρόμετρα GSD8-RFM και GMDX-RFM αντίστοιχα.

  • Τροφοδοσία απο το M-Bus δίκτυο
  • Μπαταρία ασφάλειας με ζωή 1 χρόνου απο την στιγμή της αποσύνδεσης απ΄το M-Bus δίκτυο
  • Πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων M-Bus EN13757-3
  • Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων (baud rate) μπορεί να είναι 300, 2400, 9600 bps
  • Primary and secondary addresses are programmable
  • Secondary address can be pre-assigned or programmable
  • Βαθμός προστασίας IP65
  • Σύνδεση μέσω διπωλικού καλώδιου 3 μέτρων

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr