Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Ποιότητας αέρα

 

LW04
~/Αισθητήριο ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου
Αισθητήριο ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου

για ανίχνευση δυσάρεστων οσμών (VOC), καπνού, αναθυμιάσεων, μίγματος ρύπων κτλπ. σε δωμάτια, γραφεία κτλπ.

 

 

eSense-D
~/Αισθητήριο συγκέντρωσης CO2 εσωτερικού χώρου
Αισθητήριο συγκέντρωσης CO2 εσωτερικού χώρου

Χρησιμοποιείται για την μέτρηση και τον έλεγχο συγκέντρωσης CO2 του αέρα εσωτερικού χώρου.

 

LK
~/Αισθητήριο ποιότητας αέρα αεραγωγού
Αισθητήριο ποιότητας αέρα αεραγωγού

Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση δυσάρεστων οσμών (VOC), καπνού, αναθυμιάσεων, μίγματος ρύπων κτλπ. σε συστήματα κλιματισμού.

 

eSense
~/Αισθητήριο συγκέντρωσης CO2 εσωτερικού χώρου
Αισθητήριο συγκέντρωσης CO2 εσωτερικού χώρου

Χρησιμοποιείται για την μέτρηση και τον έλεγχο συγκέντρωσης CO2 του αέρα εσωτερικού χώρου.

 

eSense-Duct-D
~/Αισθητήριο συγκέντρωσης CO2 αεραγωγού
Αισθητήριο συγκέντρωσης CO2 αεραγωγού

Χρησιμοποιείται για την μέτρηση και τον έλεγχο συγκέντρωσης CO2 του αέρα αεραγωγού.

 

aSense M3-Duct-D
~/Αισθητήριο συγκέντρωσης CO/CO2 αεραγωγού
Αισθητήριο συγκέντρωσης CO/CO2 αεραγωγού

Χρησιμοποιείται για την μέτρηση και τον έλεγχο συγκέντρωσης CO και CO2 του αέρα σε αεραγωγό.

 

eSense-Duct
~/Αισθητήριο συγκέντρωσης CO2 αεραγωγού
Αισθητήριο συγκέντρωσης CO2 αεραγωγού

Χρησιμοποιείται για την μέτρηση και τον έλεγχο συγκέντρωσης CO2 του αέρα αεραγωγού.

 

aSense M3-D
~/Αισθητήριο συγκέντρωσης CO/CO2 εσωτερικού χώρου
Αισθητήριο συγκέντρωσης CO/CO2 εσωτερικού χώρου

Χρησιμοποιείται για την μέτρηση και τον έλεγχο συγκέντρωσης CO και CO2 του αέρα εσωτερικού χώρου.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr