Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Πίεσης

 

PS
~/Διακόπτης διαφορικής πίεσης (πρεσσοστάτης) για αέρα
Διακόπτης διαφορικής πίεσης (πρεσσοστάτης) για αέρα

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της διαφορικής πίεσης του αέρα και αερίων τα οποία δε είναι εύφλεκτα ή επιθετικά.

 

DPG/PS
~/Μανόμετρο και διακόπτης διαφορικής πίεσης για αέρα
Μανόμετρο και διακόπτης διαφορικής πίεσης για αέρα

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της διαφορικής πίεσης του αέρα και αερίων τα οποία δε είναι εύφλεκτα ή επιθετικά.

 

MM/PS
~/Κεκλιμένο σωληνοειδές μανόμετρο και διακόπτης διαφορικής πίεσης για αέρα
Κεκλιμένο σωληνοειδές μανόμετρο και διακόπτης διαφορικής πίεσης για αέρα

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της διαφορικής πίεσης του αέρα και αερίων τα οποία δε είναι εύφλεκτα ή επιθετικά.

 

DPG
~/Μανόμετρο διαφορικής πίεσης για αέρα
Μανόμετρο διαφορικής πίεσης για αέρα

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της διαφορικής πίεσης του αέρα και αερίων τα οποία δε είναι εύφλεκτα ή επιθετικά.

 

MM
~/Κεκλιμένο σωληνοειδές μανόμετρο διαφορικής πίεσης για αέρα
Κεκλιμένο σωληνοειδές μανόμετρο διαφορικής πίεσης για αέρα

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της διαφορικής πίεσης του αέρα και αερίων τα οποία δε είναι εύφλεκτα ή επιθετικά.

 

DLM
~/Αισθητήριο πίεσης υγρών
Αισθητήριο πίεσης υγρών

Χρησιμοποιείται για την μέτρηση της πίεσης υγρών σε εφαρμογές κλιματισμού, θέρμανσης και ψύξης.

 

DPT-R8
~/Μεταδότης διαφορικής πίεσης για αέρα
Μεταδότης διαφορικής πίεσης για αέρα

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της διαφορικής πίεσης του αέρα και αερίων τα οποία δεν είναι εύφλεκτα και επι

 

984M
~/Μεταδότης διαφορικής πίεσης για αέρα
Μεταδότης διαφορικής πίεσης για αέρα

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της διαφορικής πίεσης του αέρα και αερίων τα οποία δεν είναι εύφλεκτα και επιθετικά.

 

DPL
~/Αισθητήριο διαφορικής πίεσης υγρών
Αισθητήριο διαφορικής πίεσης υγρών

Χρησιμοποιείται για την μέτρηση της διαφορικής πίεσης υγρών σε εφαρμογές κλιματισμού, θέρμανσης και ψύξης.

 

930.8x Climair
~/Διακόπτης διαφορικής πίεσης (πρεσσοστάτης) για αέρα
Διακόπτης διαφορικής πίεσης (πρεσσοστάτης) για αέρα

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της διαφορικής πίεσης του αέρα και αερίων τα οποία δε είναι εύφλεκτα ή επιθετικά.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr