Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Διακόπτες ροής - στάθμης

 

SL1E
~/Διακόπτης ροής για αέρα
Διακόπτης ροής για αέρα

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ροής του αέρα σε αεραγωγούς, κλιματιστικές μονάδες κτλπ.

 

SF1K
~/Διακόπτης ροής για υγρά
Διακόπτης ροής για υγρά

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ροής των υγρών σε υδραυλικές εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr