Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Fan-coil

 

VTX
~/Τρίοδη βάνα με ενσωματωμένο by-pass για έλεγχο fan-coils
Τρίοδη βάνα με ενσωματωμένο by-pass για έλεγχο fan-coils

Χρησιμοποιείται για την ανάμειξη της ροής του ζεστού ή κρύου νερού σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού.

 

4131
~/Τρίοδη βάνα με ενσωματωμένο by-pass για έλεγχο fan-coils
Τρίοδη βάνα με ενσωματωμένο by-pass για έλεγχο fan-coils

Η τρίοδη βάνα με ενσωματωμένο by-pass (4 εισόδους) με τη βοήθεια ενός ηλεκτροθερμικού κινητήρα τύπου C22 δίνει τη δυνατότητα ανάμειξης ή διαχωρισμού της ροής του ζεστού ή κρύου νερού σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού.

 

VSX
~/Δίοδη βάνα για έλεγχο fan-coils
Δίοδη βάνα για έλεγχο fan-coils

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής του ζεστού ή κρύου νερού σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού.

 

3131
~/Τρίοδη βάνα για έλεγχο fan-coils
Τρίοδη βάνα για έλεγχο fan-coils

Η τρίοδη βάνα με τη βοήθεια ενός ηλεκτροθερμικού κινητήρα τύπου C22 δίνει τη δυνατότητα ανάμειξης ή διαχωρισμού της ροής του ζεστού ή κρύου νερού σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού.

 

VMX
~/Τρίοδη βάνα για έλεγχο fan-coils
Τρίοδη βάνα για έλεγχο fan-coils

Χρησιμοποιείται για την ανάμειξη της ροής του ζεστού ή κρύου νερού σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού.

 

2131
~/Δίοδη βάνα για έλεγχο fan-coils
Δίοδη βάνα για έλεγχο fan-coils

Η δίοδη βάνα με τη βοήθεια ενός ηλεκτροθερμικού κινητήρα τύπου C22 δίνει τη δυνατότητα για ON/OFF έλεγχο της ροής του ζεστού ή κρύου νερού σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού.

 

840
~/Kωνικό ρακόρ (Παρελκόμενο)
Kωνικό ρακόρ (Παρελκόμενο)

Κωνικό ρακόρ με στεγαγανωτικό και περικόχλιο για βάνες fan-coil τύπου 2131, 3131 και 4131.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr