Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Πλαστικές P.V.C.

 

1V.111
~/Δίοδη πλαστική βάνα από P.V.C.
Δίοδη πλαστική βάνα από P.V.C.

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής του υγρού για πισίνες, βιομηχανία, επεξεργασία νερού κτλπ. και έχει δυνατότητα ηλεκτροκίνησης χρησιμοποιώντας επιπρόσθετους αντάπτορες.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr