Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Εξισορρόπησης

 

9900
~/Βαλβίδες δυναμικής εξισορρόπησης βιδωτή
Βαλβίδες δυναμικής εξισορρόπησης βιδωτή

Χρησιμοποιείται για την αυτόματη ρύθμιση της παροχής/πίεσης στην επιθυμητή τιμή ανεξάρτητα από την μεταβολή της υφιστάμενης διαφορεικής πίεσης.

 

9505
~/Βαλβίδα στατικής εξισορρόπησης βιδωτή
Βαλβίδα στατικής εξισορρόπησης βιδωτή

Χρησιμοποιείται για την ρύθμιση και μέτρηση της παροχής/πίεσης σε δίκτυα νερού, σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού.

 

9555
~/Βαλβίδα στατικής εξισορρόπησης φλαντζωτή
Βαλβίδα στατικής εξισορρόπησης φλαντζωτή

Χρησιμοποιείται για την ρύθμιση και μέτρηση της παροχής/πίεσης σε δίκτυα νερού, σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr