Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Θερμοστατικές

 

T-Sunny
~/Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης ζεστού-κρύου νερού
Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης ζεστού-κρύου νερού

 

BASIC VTA322
~/Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης ζεστού-κρύου νερού
Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης ζεστού-κρύου νερού

 

TERMOMIX
~/Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης ζεστού-κρύου νερού
Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης ζεστού-κρύου νερού

Χρησιμοποιείται για την ρύθμιση και τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας σε δίκτυα ζεστού νερού οικιακής χρήσης και ηλιακά συστήματα.

 

AQUAMIX 62C
~/Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης ζεστού-κρύου νερού
Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης ζεστού-κρύου νερού

Χρησιμοποιείται για την ρύθμιση και τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας σε δίκτυα ζεστού νερού οικιακής χρήσης και ηλιακά συστήματα.

 

LK 505
LK 505 Shut-off/Check Valve

Combination valve for water heating

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr