Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Fan Coil

 

TLR-D5..
~/Επίτοιχος ελεγκτής με οθόνη
Επίτοιχος ελεγκτής με οθόνη

για έλεγχο σε 2-σωλήνιο ή 4-σωλήνιο σύστημα fan-coil

 

TLC-FCR-T-D
~/Εντοιχιζόμενος ηλεκτρονικός θερμοστάτης με οθόνη
Εντοιχιζόμενος ηλεκτρονικός θερμοστάτης με οθόνη

για έλεγχο θερμορασίας σε 2-σωλήνιο σύστημα fan-coils, που επενεργεί θερμοστατικά σε ανεμιστήρα ή βάνα με αυτόματη εναλλαγή ταχυτήτων και επιλογή χειμώνα/θέρους.

 

TLR-D41
~/Επίτοιχος ελεγκτής με οθόνη
Επίτοιχος ελεγκτής με οθόνη

για αναλογικό έλεγχο PI (0... 10V) σε 2-σωλήνιο ή 4-σωλήνιο σύστημα fan-coils.

Δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένου αισθητηρίου ή επαφής παραθύρου.

 

TLC-FCR-2-D
~/Εντοιχιζόμενος ηλεκτρονικός θερμοστάτης με οθόνη
Εντοιχιζόμενος ηλεκτρονικός θερμοστάτης με οθόνη

για έλεγχο θερμορασίας σε 2-σωλήνιο ή 4-σωλήνιο σύστημα fan-coils που επενεργεί θερμοστατικά σε ανεμιστήρα ή βάνα με αυτόματη εναλλαγή ταχυτήτων και επιλογή χειμώνα / θέρους.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr