Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Αντλιοστάσια θέρμανσης / ψύξης

 

Τ_BOX
~/Compact σύστημα διανομής
Compact σύστημα διανομής

με 2 έως 3 κυκλώματα για συνδυασμό ενδοδαπέδιας και κλασικής θέρμανσης με σώματα ή Fan Coil Units για επίτοιχους λέβητες αερίου

 

DN 32 KOMPAT
~/Προσυναρμολογημένα μηχανοστάσια θέρμανσης/ψύξης
Προσυναρμολογημένα μηχανοστάσια θέρμανσης/ψύξης

Γκρουπ κυκλοφορητών, συλλέκτες, υδραυλικοί διαχωριστές και εξαρτήματα για την εύκολη και σωστή σύνθεση κάθε εφαρμογής

 

DN 50/65/80
~/Προσυναρμολογημένα μηχανοστάσια θέρμανσης/ψύξης
Προσυναρμολογημένα μηχανοστάσια θέρμανσης/ψύξης

συλλέκτες, υδραυλικοί διαχωριστές και εξαρτήματα για μεγάλα μηχανοστάσια θέρμανσης / ψύξης

 

DN 25 KOMPAT
~/Προσυναρμολογημένα μηχανοστάσια θέρμανσης/ψύξης
Προσυναρμολογημένα μηχανοστάσια θέρμανσης/ψύξης

Γκρουπ κυκλοφορητών, συλλέκτες, υδραυλικοί διαχωριστές και εξαρτήματα για την εύκολη και σωστή σύνθεση κάθε εφαρμογής.

 

DN 40
~/Προσυναρμολογημένα μηχανοστάσια θέρμανσης/ψύξης
Προσυναρμολογημένα μηχανοστάσια θέρμανσης/ψύξης

Γκρουπ κυκλοφορητών, συλλέκτες, υδραυλικοί διαχωριστές και εξαρτήματα για την εύκολη και σωστή σύνθεση κάθε εφαρμογής

 

DN 20
~/Προσυναρμολογημένα μηχανοστάσια θέρμανσης/ψύξης
Προσυναρμολογημένα μηχανοστάσια θέρμανσης/ψύξης

Γκρουπ κυκλοφορητών, συλλέκτες, υδραυλικοί διαχωριστές και εξαρτήματα για την εύκολη και σωστή σύνθεση κάθε εφαρμογής.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr