Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Κιτ για τζάκια καλοριφέρ νερού

 

ΤC110 24B-33
~/Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου
Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου

με αισθητήριο

 

Τ_FIRE-R
~/Κιτ για τζάκια-καλοριφερ νερού
Κιτ για τζάκια-καλοριφερ νερού

με ανοιχτό δοχείο διαστολής σε συνδυασμό με λέβητα πετρελαίου, χωρίς παράγωγη ζεστού νερού χρήσης.

 

Τ_FIRE-RS
~/Κιτ για τζάκια-καλοριφερ νερού
Κιτ για τζάκια-καλοριφερ νερού

με ανοιχτό δοχείο διαστολής σε συνδυασμό με λέβητα πετρελαίου, με παράγωγη ζεστού νερού χρήσης.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr