Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Ηλεκτρονικοί

 

RTS 2
~/Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου

για έλεγχο θέρμανσης

 

INSTAT 3L
~/Ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης χώρου
Ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης χώρου

με εσωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας και απομακρυσμένο αισθητήριο θερμοκρασίας δαπέδου για έλεγχο θέρμανσης ή ψύξης

 

KLR-E 517 78..
~/Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου

με ψηφιακή ένδειξη, αναλογικό έλεγχο και νεκρή ζώνη για fan coils και μικρές κλιματιστικές μονάδες

 

INSTAT 3F
~/Ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης χώρου
Ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης χώρου

με απομακρυσμένο αισθητήριο θερμοκρασίας δαπέδου για έλεγχο θέρμανσης ή ψύξης

 

INSTAT 868-r1ο
~/Ασύρματος θερμοστάτης (πομπός)
Ασύρματος θερμοστάτης (πομπός)

για έλεγχο θέρμανσης

 

INSTAT 2R/3R
~/Ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης χώρου
Ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης χώρου

με εσωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας για έλεγχο θέρμανσης ή ψύξης

 

INSTAT 868-r1Η
~/Ασύρματος θερμοστάτης (πομπός)
Ασύρματος θερμοστάτης (πομπός)

για έλεγχο θέρμανσης

 

HL116
~/Επίτοιχος ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου με ψηφιακή οθόνη
Επίτοιχος ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου με ψηφιακή οθόνη

για δισωλήνιο ή τετρασωλήνιο σύστημα fan coil

 

INSTAT 868-r1
~/Ασύρματος θερμοστάτης (πομπός)
Ασύρματος θερμοστάτης (πομπός)

για έλεγχο θέρμανσης ή ψύξης

 

HL109
~/Επίτοιχος ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
Επίτοιχος ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου

για δισωλήνιο η τετρασωλήνιο σύστημα fan coil

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr