Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Διαφράγματα πυρασφάλειας (fire damper)

 

SMFD
~/Fire Damper τύπου μονόφυλλο
Fire Damper τύπου μονόφυλλο

Διάφραγμα πυρασφάλειας μονόφυλλο χειροκίνητο/ηλεκτροκίνητο

 

CFD 160
~/Fire Damper τύπου κουρτίνας
Fire Damper τύπου κουρτίνας

Διάφραγμα πυρασφάλειας τύπου κουρτίνας

 

MMFD
~/Fire Damper τύπου Marine
Fire Damper τύπου Marine

Διάφραγμα πυρασφάλειας για πλοία, offshore πλατφόρμες

 

2500
~/Fire Damper τύπου πολύφυλλο
Fire Damper τύπου πολύφυλλο

Διάφραγμα πυρασφάλειας τύπου πολύφυλλο χειροκίνητο/ηλεκτροκίνητο

 

EX-MFD
~/Fire Damper Explosion Proof (ATEX)
Fire Damper Explosion Proof (ATEX)

Διάφραγμα πυρασφάλειας αντιεκρηκτικού τύπου

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr