Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Διαφράγματα διαχείρισης καπνού (smoke damper)

 

SSD
~/Smoke Damper τύπου μονόφυλλο
Smoke Damper τύπου μονόφυλλο

για διαχείριση καπνού σε περίπτωση φωτιάς

 

2560
~/Smoke Damper τύπου πολύφυλλο
Smoke Damper τύπου πολύφυλλο

για διαχείριση καπνού σε περίπτωση φωτιάς

 

2590
~/Smoke Damper τύπου πολύφυλλο 300°C
Smoke Damper τύπου πολύφυλλο 300°C

για διαχείριση καπνού σε περίπτωση φωτιάς

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr