Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Ηλεκτροκινητήρες & παρελκόμενα

 

SD-MOTOR
~/Ηλεκτροκινητήρας για Smoke Damper
Ηλεκτροκινητήρας για Smoke Damper

ON/OFF για διαφράγματα διαχείρησης καπνού

 

ATEX-MOTOR
~/ATEX ηλεκτροκινητήρας για Damper/ Fire Damper
ATEX ηλεκτροκινητήρας για Damper/ Fire Damper

Αντιεκρηκτικού τύπου ON/OFF με ελατήριο επαναφοράς

 

MS
~/Μικροδιακόπτης για fire damper κουρτίνας
Μικροδιακόπτης για fire damper κουρτίνας

για απομακρυσμένη ένδειξη θέσης ανοιχτό/κλειστό

 

AD 0800
~/Θυρίδα επίσκεψης μονωμένη
Θυρίδα επίσκεψης μονωμένη

για πρόσβαση σε fire damper / damper

 

FD-MOTOR
~/Ηλεκτροκινητήρας για Fire Damper
Ηλεκτροκινητήρας για Fire Damper

ON/OFF με ελατήριο επαναφοράς

 

AD
~/Θυρίδα επίσκεψης αμονώτη
Θυρίδα επίσκεψης αμονώτη

για πρόσβαση σε fire damper / damper

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr