Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Αέρος - Αέρος

 

DCF-HRV
~/Μονάδα ανάκτησης θερμότητας (Heat Recovery) 90%
Μονάδα ανάκτησης θερμότητας (Heat Recovery) 90%

σταυρωτής ροής με απόδοση 90% από 1000 έως 4000m3/h

 

CF-HRV
~/Μονάδα ανάκτησης θερμότητας (heat recovery)
Μονάδα ανάκτησης θερμότητας (heat recovery)

σταυρωτής ροής με απόδοση 50% ή 70% από 500 έως 4000m3/h

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr