Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Ελεγκτές ηλιακών

 

LAGO SD3
~/Eλεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών KROMSCHROΕDER
Eλεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών KROMSCHROΕDER

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών για επίτοιχη τοποθέτηση, 5 είσοδοι για αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000, 1 είσοδος για παλμούς,   2 έξοδοι ρελέ και 1 έξοδο ηλεκτρονικό ρελέ.

 

CETA 104
~/EbV Ελεγκτής ηλιακών και θέρμανσης
EbV Ελεγκτής ηλιακών και θέρμανσης

Ελεγκτής αντιστάθμισης θερμοκρασίας με ψηφιακό πάνελ προγραμματισμού για επίτοιχη τοποθέτηση, 3 είσοδοι για αισθητήρια θερμοκρασίας και  3 έξοδοι ρελέ.

 

LAGO SD2
~/Eλεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών KROMSCHROΕDER
Eλεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών KROMSCHROΕDER

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών για επίτοιχη τοποθέτηση, 5 είσοδοι για αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000, 1 είσοδος για παλμούς και 2 έξοδοι ρελέ.

 

CETA 104
~/EbV Ελεγκτής ηλιακών και θέρμανσης
EbV Ελεγκτής ηλιακών και θέρμανσης

Ελεγκτής αντιστάθμισης θερμοκρασίας με ψηφιακό πάνελ προγραμματισμού για επίτοιχη τοποθέτηση, 3 είσοδοι για αισθητήρια θερμοκρασίας και  3 έξοδοι ρελέ.

 

LAGO SD1
~/Eλεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών KROMSCHROΕDER
Eλεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών KROMSCHROΕDER

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών για επίτοιχη τοποθέτηση, 3 είσοδοι για αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000 και 1 έξοδο ρελέ.

 

CETA 101b
~/AbV Eλεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών
AbV Eλεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών για επίτοιχη τοποθέτηση, 3 είσοδοι για αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000, 1 είσοδο για παλμούς και 2 έξοδοι ρελέ.

 

CETA 106
~/AbV Ελεγκτής ηλιακών και θέρμανσης
AbV Ελεγκτής ηλιακών και θέρμανσης

Ελεγκτής αντιστάθμισης θερμοκρασίας με ψηφιακό πάνελ προγραμματισμού για επίτοιχη τοποθέτηση, 4 είσοδοι για αισθητήρια θερμοκρασίας και  2 έξοδοι ρελέ.

 

CETA 101a
~/EbV Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών
EbV Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ηλιακών για επίτοιχη τοποθέτηση, 2 είσοδοι για αισθητήρια θερμοκρασίας PT1000, 1 είσοδος για παλμούς  και 1 έξοδο ρελέ.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr