Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Αντισταθμίσεις

 

MERLIN 5064 V3
~/Κεντρικός ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου
Κεντρικός ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου

με ενσωματωμένο ψηφιακό εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη για επίτοιχη τοποθέτηση.

 

ELFATHERM E8.4401
~/Ελεγκτής αλληλουχίας λεβήτων με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου
Ελεγκτής αλληλουχίας λεβήτων με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου

με ενσωματωμένο ψηφιακό εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη για τοποθέτηση σε πίνακα ή λέβητα.

 

LAGO 0321
~/Ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου
Ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου

με ενσωματωμένο εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη και ψηφιακό πάνελ προγραμματισμού για επίτοιχη τοποθέτηση.

 

ELFATHERM E8.1124
~/Ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου
Ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου

με ενσωματωμένο ψηφιακό εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη και ψηφιακό πάνελ προγραμματισμού, για τοποθέτηση σε πίνακα ή λέβητα.

 

LAGO 0101/1001
~/Ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου
Ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου

με ψηφιακό πάνελ προγραμματισμού για επίτοιχη τοποθέτηση

 

ELFATHERM E8.0634
~/Ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου
Ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου

με ενσωματωμένο ψηφιακό εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη και ψηφιακό πάνελ προγραμματισμού, για τοποθέτηση σε πίνακα ή λέβητα.

 

ELFATHERM K1
~/Ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου
Ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου

με αναλογικό πάνελ προγραμματισμού και ενσωματωμένο ημερήσιο χρονοδιακόπτη για επίτοιχη τοποθέτηση

 

ELFATHERM E8.0324
~/Ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου
Ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου

με ενσωματωμένο ψηφιακό εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη και ψηφιακό πάνελ προγραμματισμού, για τοποθέτηση σε πίνακα ή λέβητα.

 

ELFATHERM E8.5064
~/Κεντρικός ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου
Κεντρικός ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου

με ενσωματωμένο ψηφιακό εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη για τοποθέτηση σε πίνακα ή λέβητα.

 

ELFATHERM E8.0234
~/Ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου
Ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου

με ενσωματωμένο ψηφιακό εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη και ψηφιακό πάνελ προγραμματισμού, για τοποθέτηση σε πίνακα ή λέβητα.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr