Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Οικιακής χρήσης

 

12
VENUS
~/Ξηρού τύπου - Απλής ριπής εντός διακοσμητικού κουτιού
Ξηρού τύπου - Απλής ριπής εντός διακοσμητικού κουτιού

Μηχανικός υδρομετρητής GSD5 ή GSD8 (DN15 έως DN20) για κρύο νερό (AF) 0 έως 30°C και ζεστό νερό (AC) 30 έως 90°C με 5 ή 8 κυλίνδρους, εντός μεταλλικού διακοσμητικού κουτιού.

 

GSD8
~/Ξηρού τύπου - Απλής ριπής με 8 κυλίνδρους μέτρησης
Ξηρού τύπου - Απλής ριπής με 8 κυλίνδρους μέτρησης

Μηχανικός υδρομετρητής (DN15 έως DN20) για κρύο νερό (AF) 0 έως 30°C και ζεστό νερό (AC) 30 έως 90°C με 8 κυλίνδρους.

 

GSD8-RFM
~/Ξηρού τύπου - Απλής ριπής για ασύρματη/ενσύρματη μεταφορά δεδομένων
Ξηρού τύπου - Απλής ριπής για ασύρματη/ενσύρματη μεταφορά δεδομένων

Μηχανικός υδρομετρητής (DN15 έως DN20) για κρύο νερό (AF) 0 έως 30°C και ζεστό νερό (AC) 30 έως 90°C με προεγκαταστημένο σύστημα για την τοποθέτηση και λειτουργία των μονάδων ασύρματης ή ενσύρματης μεταφοράς δεδομένων.

 

GSD5-R
~/Ξηρού τύπου - Απλής ριπής με 5 κυλίνδρους μέτρησης (reed switch)
Ξηρού τύπου - Απλής ριπής με 5 κυλίνδρους μέτρησης (reed switch)

Μηχανικός υδρομετρητής (DN15 έως DN20) για κρύο νερό (AF) 0 έως 30°C και ζεστό νερό (AC) 30 έως 90°C με 5 κυλίνδρου και μηχανισμό εκπομπής παλμών (reed switch).

 

GSD8-R
~/Ξηρού τύπου - Απλής ριπής με 8 κυλίνδρους μέτρησης (reed switch)
Ξηρού τύπου - Απλής ριπής με 8 κυλίνδρους μέτρησης (reed switch)

Μηχανικός υδρομετρητής (DN15 έως DN20) για κρύο νερό (AF) 0 έως 30°C και ζεστό νερό (AC) 30 έως 90°C με 8 κυλίνδρους και μηχανισμό εκπομπής παλμών (reed switch).

 

GSD5
~/Ξηρού τύπου - Απλής ριπής με 5 κυλίνδρους μέτρησης
Ξηρού τύπου - Απλής ριπής με 5 κυλίνδρους μέτρησης

Μηχανικός υδρομετρητής (DN15 έως DN20) για κρύο νερό (AF) 0 έως 30°C και ζεστό νερό (AC) 30 έως 90°C με 5 κυλίνδρου

 

GSD8-45-R
~/Ξηρού τύπου - Απλής ριπής υπό γωνία 45° (reed switch)
Ξηρού τύπου - Απλής ριπής υπό γωνία 45° (reed switch)

Μηχανικός υδρομετρητής (DN15 έως DN20) για κρύο νερό (AF) 0 έως 30°C και ζεστό νερό (AC) 30 έως 90°C με 8 κυλίνδρους υπο γωνία 45° για πιο εύκολη ανάγνωση και μηχανισμό εκπομπής παλμών (reed switch).

 

 

EURFLOW
~/Ξηρού τύπου - Απλής ριπής με barcode
Ξηρού τύπου - Απλής ριπής με barcode

Μηχανικός υδρομετρητής (DN15 έως DN20) για κρύο νερό (AF) 0 έως 30°C με barcode.

 

GSD8-45
~/Ξηρού τύπου - Απλής ριπής υπό γωνία 45°
Ξηρού τύπου - Απλής ριπής υπό γωνία 45°

Μηχανικός υδρομετρητής (DN15 έως DN20) για κρύο νερό (AF) 0 έως 30°C και ζεστό νερό (AC) 30 έως 90°C με 8 κυλίνδρους υπο γωνία 45° για πιο εύκολη ανάγνωση.

 

CPR-RP
~/Υγρού τύπου - Απλής ριπής λαδιού
Υγρού τύπου - Απλής ριπής λαδιού

Μηχανικός υδρομετρητής (DN15 έως DN20) για κρύο νερό (AF) 0 έως 30°C και ζεστό νερό (AC) 30 έως 90°C με προστατευόμενους κυλίνδρους λαδιού.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr