Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Οικιακής & βιομηχανικής χρήσης

 

GMDX-RFM
~/Υδρόμετρα Ξηρού τύπου - Πολλαπλής ριπής για ασύρματη/ενσύρματη μεταφορά δεδομένων
Υδρόμετρα Ξηρού τύπου - Πολλαπλής ριπής για ασύρματη/ενσύρματη μεταφορά δεδομένων

 

GMB-RP
~/Υδρόμετρα Υγρού τύπου - Πολλαπλής ριπής λαδιού
Υδρόμετρα Υγρού τύπου - Πολλαπλής ριπής λαδιού

Μηχανικός υδρομετρητής (DN15 έως DN50) για κρύο νερό (AF) 0 έως 30°C με προστατευόμενους κυλίνδρους λαδιού.

 

GMDX-R
~/Υδρόμετρα Ξηρού τύπου - Πολλαπλής ριπής (reed switch)
Υδρόμετρα Ξηρού τύπου - Πολλαπλής ριπής (reed switch)

Μηχανικός υδρομετρητής (DN15 έως DN50) για κρύο νερό (AF) 0 έως 30°C και ζεστό νερό (AC) 30 έως 90°C με μηχανισμό εκπομπής παλμών (reed switch).

 

GMB
~/Υδρόμετρα Υγρού τύπου - Πολλαπλής ριπής
Υδρόμετρα Υγρού τύπου - Πολλαπλής ριπής

Μηχανικός υδρομετρητής (DN15 έως DN50) για κρύο νερό (AF) 0 έως 30°C.

 

GMDX
~/Υδρόμετρα Ξηρού τύπου - Πολλαπλής ριπής
Υδρόμετρα Ξηρού τύπου - Πολλαπλής ριπής

Μηχανικός υδρομετρητής (DN15 έως DN50) για κρύο νερό (AF) 0 έως 30°C και ζεστό νερό (AC) 30 έως 90°C.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr