Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr

 

 


 

Η καλύτερη λύση για μια χαλασμένη ή προβληματική ηλεκτροβάνα είναι οι κινητήρες τύπου Retrofit.


περισσότερα

 

Ελεγκτές θέρμανσης - Αντιστάθμιση (Προστέθηκε στις 10/7/2012)

 

Μερικές πληροφορίες για την αντιστάθμιση, τι είναι? γιατί να τη χρησιμοποιήσουμε? που εφαρμόζεται? κτλπ.


περισσότερα

 

Παράγοντες επιλογής υδρομετρητή (Προστέθηκε στις 15/11/2015)

Υπάρχουν πολλοί καθοριστικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή του υδρομετρητή. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική επιλογή υδρομετρητή είναι:

 • Ποιότητα νερού
 • Μετρολογική κατηγορία / κλάση
 • Σημείο έναρξης καταγραφής
 • Συνθήκες εγκατάστασης – διαστάσεις – ονομαστικές παροχές
 • Πίεση λειτουργιάς
 • Αναμενόμενος ρυθμός αντικατάστασης – αντοχή στο χρόνο
 • Βελτίωση υδατικού ισοζυγίου
 • Μετρολογική Κλάση

περισσότερα

 

Υδρόμετρα B Meters (Προστέθηκε στις 15/11/2015)

Περιγραφή και ανάλυση υδρομετρητών


περισσότερα

 

Υδρόμετρα Β-Meters (Προστέθηκε στις 15/11/2015)

Automated Meters

 • Use best available technology
 • No moer house visits
 • Better customer service
 • More detailed wter use info
 • Faster leak detection
 • Potential savings for you!

 


περισσότερα

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr