ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Τι είναι η αντιστάθμιση?

Η αντιστάθμιση είναι ένα αυτόματο σύστημα, το οποίο μέσω ενός ελεγκτή παρακολουθεί συνεχώς τις καιρικές συνθήκες, καθώς και τη θερμοκρασία του νερού του λέβητα και προγραμματίζει την λειτουργία της θέρμανσης κατα τη διάρκεια της ημέρας, ρυθμίζοντας κατάλληλα τη θερμοκρασία προσαγωγής του νερού.

Γιατί να χρησιμοποιήσω αντιστάθμιση?

1. Εξοικονόμηση ενέργειας: Ο παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης είναι να ανάβει η θέρμανση και να λειτουργεί στο μέγιστο για μερικές συμφωνημένες ώρες κάθε μέρα δημιουργόντας μεγάλες αυξομειώσεις στη θερμοκρασία του χώρου με αποτέλεσμα να έχουμε ένα σπάταλο ενεργιακά χώρο και ασυμφωνίες μεταξύ των ενοίκων για τις ώρες λειτουργίας της θέρμανσης. Η κλασσική θέρμανση δε λαμβάνει υπόψιν ενα πολύ σοβαρό παράγοντα, τις καιρικές συνθήκες. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή ανεβαίνει και η θερμοκρασία του χώρου με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται να λειτουργεί ο καυστήρας στο μέγιστο. Στην Ελλάδα ειδικά η εξωτερική θερμοκρασία είναι σπάνια πολύ χαμηλή, άρα μπορούμε να συμπεράνουμε πως οι λέβητες μας δουλεύουν στο μέγιστο φόρτο για πολλές ώρες το χρόνο ενώ δε χρειάζεται, καταναλώνοντας πολύ πετρέλαιο και επιβαρύνοντας το περιβάλλον και τη τσέπη μας χωρίς κανένα λόγο. Βέβαια δε γίνεται να ρυθμίζεται η λειτουργία του καυστήρα χειροκίνητα, γι’αυτό υπάρχει το σύστημα της αντιστάθμισης που κρατάει τη θερμοκρασία του χώρου σταθερή και ελέγχει τη λειτουργία του καυστήρα ώστε να μη θερμαίνει το νερό που καταλήγει στα σώματα παραπάνω απότι χρειάζεται.

2. Σταδιακή απόσβεση: Η αντιστάθμιση έχει σχετικά υψηλό κόστος, αλλά αυτό δε πρέπει να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. Σύμφωνα με έρευνες έχουν καταλήξει πως η αντιστάθμιση μπορεί να προσφέρει έως και 35% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Αν σκεφτούμε τη σημερινή ή ακόμη χειρότερα τη μελλοντική τιμή του πετρελαίου, καταλαβαίνουμε πώς θα είναι ακόμη πιο γρήγορη η απόσβεση της αντιστάθμισης.

3. Αίσθηση άνεσης: Είναι σαφές πιο άνετο να έχουμε σταθερή θερμοκρασία στο χώρο μας από το να θερμαίνουμε μερικές ώρες την ημέρα δημιουργόντας μεγάλες αυξομειώσεις στην εσωτερική θερμοκρασία.

Που εφαρμόζεται?

Η αντιστάθμιση εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις κλασσικής θέρμανσης με θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδιας θέρμανσης και σε εγκαταστάσεις συνδυαστικής λειτουργίας αυτών με ηλιακή ενέργεια.

Που τοποθετείται?

Τοποθετείται συνήθως στο λεβητοστάσιο ή σε εύκολα προσβάσιμο σημείο στο οποίο δεν επικρατούν ακραίες τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας. Συνδέεται απαραιτήτως με δύο τουλάχιστον αισθητήρια, το εξωτερικό αισθητήριο και το αισθητήριο νερού. Το εξωτερικό αισθητήριο πρέπει να τοποθετείται στη βορινή πλευρά του κτιρίου, σε σημείο που να μην επηρεάζεται η θερμοκρασία του απο την ηλιακή ακτινοβολία ή απο θερμά ρεύματα που μπορεί να προέρχονται απο καμινάδες. Το ύψος της τοποθέτησης του είναι στη μέση του κτιρίου. Το αισθητήριο νερού μπορεί να είναι εμβαπτιζόμενο ή επαφής. Τοποθετείται στην προσαγωγή του νερού προς το κύκλωμα θέρμανσης (κλασσικό με σώματα ή ενδοδαπέδιο σύστημα) μετά τη βάνα ανάμιξης και πληροφορεί την ηλεκτρονική συσκευή για τη θερμοκρασία του νερού που πηγαίνει στα σώματα ή στο κύκλωμα θέρμανσης δαπέδου.

Ρύθμιση της αντιστάθμισης

Η αντιστάθμιση έχει σαν αποστολή να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού με το οποίο τροφοδοτούνται τα σώματα, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Ενσωματώνουν αναλογικό ημερήσιο ή ψηφιακό εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας, με το οποίο επιλέγουμε τις ώρες της ημέρας κατά τις οποίες επιθυμούμε μεγαλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με κάποιες άλλες ώρες που θέλουμε χαμηλότερη θερμοκρασία.

Δίαγραμμα καμπύλης θέρμανσης

Η καμπύλη θέρμανσης καθορίζει τη θερμοκρασία του νερού που θα πάει στα σώματα σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η επιλογή της καμπύλης εξαρτάται από τη θερμομόνωση του κτιρίου. Είναι λογικό πως σε κτίρια με καλή θερμομόνωση επιλέγουμε καμπύλες με μικρό αριθμό. Η καμπύλη θέρμανσης βασίζεται στην επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας χώρου 20°C. Ενδεικτικές τιμές: (S=κλίση καμπύλης θέρμανσης):

  • Ενδοδαπέδια θέρμανση S=0,4 έως S=0,6
  • Θέρμανση με σώματα S=1,0 έως S=1,5

Τι είδος αντισταθμίσεις υπάρχουν?

  • Έλεγχος της λειτουργίας του καυστήρα, ρυθμίζοντας έτσι τη θερμοκρασία του νερού που θα τροφοδοτήσει τα σώματα. Με τις αντισταθμίσεις αυτές το νερό στο λέβητα μπορεί να έχει θερμοκρασία η οποία επιτρέπει τη δημιουργία συμπυκνωμάτων, άρα και την έναρξη αντιδράσεων διάβρωσης. Για την αποφυγή των φαινομένων αυτών, θα πρέπει το είδος αυτής της αντιστάθμισης να χρησιμοποιείται μόνο με λέβητα χαμηλών θερμοκρασιών.
  • Έλεγχος τετράοδης βάνας με σερβοκινητήρα, ρυθμίζοντας την θερμοκρασία του νερού προς τα σώματα, αναμειγνύοντας το νερό που θερμαίνεται στο λέβητα με το νερό που επιστρέφει από τα σώματα. Το ποσοστό της ανάμειξης καθορίζει και τη θερμοκρασία που θα έχει το νερό που θα πάει στα σώματα.
  • Έλεγχος τρίοδης βάνας με σερβοκινητήρα. Στα συστήματα αυτά ο έλεγχος της θερμοκρασίας του σώματος επιτυγχάνεται με την αυξομείωση παροχής νερο.
« Επιστροφή