Προϊόντα

Κατηγορίες

Θερμοστάτες

 • Θερμοστάτες Χώρου Μηχανικοί
 • Θερμοστάτες Χώρου Ηλεκτρονικοί
 • Θερμοστάτες Χώρου Ψηφιακοί
 • Ασύρματοι Θερμοστάτες Χώρου
 • Χρονοθερμοστάτες
 • Ενσύρματος Έλεγχος Ζωνών
 • Ασύρματος Έλεγχος Ζωνών
 • Υγροστάτες
 • Μηχανικοί Θερμοστάτες Αέρα / Νερού
 • Θερμοστάτες FAN COIL Ηλεκτρονικοί
 • Θερμοστάτες FAN COIL Ψηφιακοί
 • Ασύρματοι Θερμοστάτες FAN COIL
 • Θερμοστάτες FAN COIL Μηχανικοί

Θερμοστάτες

Δείτε Αναλυτικά

Βαλβίδες - Εξαρτήματα

 • Αυτόνομης Θέρμανσης
 • Μεταγωγής
 • Fan Coil
 • Περιστροφικές τρίοδες
 • Περιστροφικές τετράοδες
 • Κινητήρες
 • Εξισορρόπησης
 • Πλαστικές P.V.C. δίοδες
 • Πλαστικές P.V.C. τρίοδες
 • Πλαστικές P.V.C. τύπου πεταλούδας
 • Θερμομείκτες νερού χρήσης
 • Θερμομείκτες ηλιακών συστημάτων
 • Ηλεκτρομαγνητικές
 • Εξαρτήματα για λέβητες στερεών καυσίμων
 • Αυτόματα εξαεριστικά
 • Διαχωριστές αέρα και σωματιδίων
 • Φορητοί ηλεκτρικοί λέβητες

Βαλβίδες - Εξαρτήματα

Δείτε Αναλυτικά

Ρυθμιστές Στροφών Inverter

 • INVERTER για Τριφασικούς κινητήρες 230V
 • INVERTER για Τριφασικούς κινητήρες 380V
 • INVERTER για Τριφασικούς κινητήρες 380V IP66
 • INVERTER για Μονοφασικούς κινητήρες 230V
 • Παρελκόμενα

Ρυθμιστές Στροφών Inverter

Δείτε Αναλυτικά

Κυκλοφορητές

 • TacoFlow 2 - TacoFlow2 C A
 • TacoFlow2 ADAPT
 • TacoFlow2 eLink
 • TacoFlow2 SOLAR
 • TacoFlow3 MAX
 • TacoFlow3 MAX PRO
 • TacoFlow2 PURE C
 • TacoFlow2 PURE (PLUS)

Κυκλοφορητές

Δείτε Αναλυτικά